İşbu Ön Bilgilendirme Formu, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili uygulanabilir mevzuatlara uygun olarak düzenlenmiştir.

MADDE 1: TARAFLAR

1.1. Satıcı

Unvanı: EKS ECOMMERCE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Mimar Sinan Mahallesi Selçukhan Cad. No: 336 Sultanbeyli/İstanbul

Telefon: 0 (___) _______

Fax: 0 (___) _______

E-posta adresi: _____________

Mersis No : 0330233025200001

Bundan böyle “EKS”veya “Satıcı” olarak anılabilecektir.

1.2. Alıcı

Müşteri olarak finish.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi.

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Unvanı:

Adresi:

Telefon:

Fax:

E-Posta Adresi:

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak, Tüketici’nin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Tüketici’nin, EKS’nin ürün satışını gerçekleştirdiği finish.com.tr alan adlı web sitesinden (“Site”), Satıcı’ya ait malların satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Form’da belirtilen niteliklere sahip malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

MADDE 3: SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri Site içerisinde yer almaktadır ve listelenen ve Sitede ilan edilen fiyatlar Ürünlerin satış fiyatıdır.

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve Satıcı tarafından düzenlenen faturada aynen yer almaktadır.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Site içerisinde Satıcı tarafından karşılanacağı özel olarak belirtilen kargo firması olmaması veya bu firmanın Alıcı tarafından tercih edilmemesi halinde Alıcı tarafından ödenecektir ve iade halinde kargo ücreti iade edilmeyecektir.

Ürün Bilgileri

Ürün: ….

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri:

Teslimat Bilgileri:

Adı,Soyadı/ Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

Fatura Bilgileri:

Adı,Soyadı/ Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

MADDE 4: TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcıya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde bu durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 5: GENEL HÜKÜMLER ve ÜRÜNLERİN TESLİMATI

Tüketici, Site içerisinde Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Bu süre Alıcıya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla 10 (on) gün uzatılabilir.

Kargo firmasının, Ürünün Alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Alıcıya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı, Ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Satıcı, Alıcının Site içerisinde yer alan kişisel verileri aktarma prosedürünü kabul etmemesi halinde Alıcıyı Site içerisinde seçmiş olduğu Ürünün satışının gerçekleştiği ve Ürünün fiyatının Sitede belirtilen bedelden daha fazla olmadığı başka bir online platforma yönlendirecektir.

Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya bildirir ve 14 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcıya iade eder.

Ürünün teslimatı için Form’un elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Tüketici kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürünü 3 gün içinde Satıcıya iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo giderleri Alıcıya aittir.

Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Tüketici, olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

Satıcı dönemsel olarak ürün fiyatlarında kampanyalar yapmaktadır. Yapılan bu kampanyalar belirli süreli olup kampanya koşulları kapsamında geçerlidir. Satıcı, kampanya koşullarında her türlü güncellemeyi yapma ve kampanyayı erken bitirme hakkına sahiptir.

MADDE 5: CAYMA HAKKI

Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresi ürün gruplarına göre farklılık gösterebilmektedir.

Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Yeniden kullanılamayacak, sağlık ve kişisel hijyen ürünlerinde iade / değişim kabul edilemez. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcıya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya Tüketici’ye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcıya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

g) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken ödenen kargo bedeli, ürün iade talebi oluşturulurken sistem tarafından belirtilen kargo kodu kullanılarak yapılması durumunda Satıcıya aittir. Alıcı, belirtilen iade kargo firması dışında bir kargo firması ile iade paketi göndermesi durumunda iade ile ilgili doğan bedelleri karşılamakla yükümlüdür.

h) Satıcı ürün satarken Alıcıdan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.

MADDE 6: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

MADDE 7: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketici, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcıya iletecektir. Alıcı, Satıcıya karşı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değerlere bağlı olarak) ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne ya da Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

MADDE 8: DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. Tüketici, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni imzalamakla işbu Ön Bilgilendirme Formu şartlarını kabul ettiğini kabul taahhüt ve beyan eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

Satıcı: EKS ECOMMERCE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Alıcı:

Tarih: